Som en slasktratt och det har du betalt för?!

Varför vill färre bli chefer idag? De senaste åren har antalet sökande per utlyst chefsjobb mer än halverats. Idag har 48 st chefer gått i pension. Jag har en hel del teorier kring detta och några stöds av utredningar.

Självupplevt så är chefsrollen något annat än det du läser i annonsen när du söker. Detta är en typisk chefsannons: ”Som chef för avdelningen ansvarar du för ledning, styrning och utveckling. Din uppgift som ledare är att stödja medarbetarna i deras utveckling och understödja samarbetet mellan medarbetarna och övriga avdelningar. Meriterande är chefserfarenhet med ett coachande förhållningssätt och arbete från liknande verksamhet. Du är bra på att kommunicera på ett pedagogiskt sätt.”

Vad säger detta mig som driven, energisk och framåtsträvande kvinna. Det är en attraktiv annons. Vad händer sedan nu lite raljerande? Jo jag hamnar i 75% administration och 25% ledning och chefskap. Jag fyller i excelfil på excelfil med diverse siffror. Jag attesterar fakturor. Jag sitter 50% av min tid i möten. När skall jag ha tid med: utveckling, coaching, kommunikation, samarbete mellan avdelningar och det viktigaste av allt…se mina medarbetare. Det är klart att det inte är precis så här på alla arbetsplatser men det är inte långt ifrån på de ställen jag kommit i kontakt med. Jag har fått höra att ”Det där får du göra. Det har du betalt för?” Vadå betalt för??? Jag har betalt för att driva arbetsplatsen framåt. Att motivera. Att se mina medarbetare. Att jobba med värdegrunder och vara hållbar. Varför skulle jag vara slasktratten till diverse administrativa saker som bara stressar? Jag kanske inte är speciellt duktig på att administrera. Kanske inte någon ekonom.

Jag är övertygad om att chefskapet måste uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare. Unga människor värdesätter inte det som cheferna för 20 år sedan värdesatte. Unga av idag har helt andra preferenser än förut. De är vana vid val av olika slag. Sitt eget varumärke och möjligheten att styra över sin egen tid. Att de även ställer väldigt höga krav på sina egna chefer i att motivera, coacha och bekräfta dem kan vara en av orsakerna till att de själva inte skulle vilja vara chefer. Man testar mer idag än tidigare och man har ett annat behov av feedback och bekräftelse. Jag tror inte att alla företag är redo för detta än idag… Jag har även själv fått erfara att om man inte är i branschen man söker chefsjobbet så kommer man inte att få det. Även om man är precis rätt i värdegrund eller personlighet så kan man inte bli chef i det företaget för att man inte är elektriker från början till ett chefsjobb inom elbranchen eller byggchef i byggbranchen, eller försäljningschef i detaljhandeln. Jag har väldigt svårt att förstå detta. För vad skall jag vara chef över? Det är väl människorna? Jag skulle vilja att företagen vågar lite mer. Företagen som har en tydlig värdegrund och strategi för sin chefsförsörjning våga anställ efter personlighet.

Enligt Ledarna så anses de viktigaste egenskaperna i framtiden hos ledare vara:
– förmåga att motivera och engagera medarbetare
– förmåga att leda en organisation i förändring
– hantera och förmedla information externt och internt
– förmåga att styra  en organisation baserat på en värdegrund

Man fastslår i undersökningar att chefer idag är så pressade av andra uppgifter än just ledarskapet att de inte hinner med. Med koppling till det ovan i mitt resonemang kring att anställa branschspecifika chefer så undrar jag stilla…hur förändringbenägna är vi egentligen? Det måste ju börja högre upp.

Vi har många utmaningar idag som chefer utöver det jag tagit upp här. T.ex.
Våra höga förändringstakt – Idag kännetecknas arbetet av en hög förändringstakt, ökad effektivisering och rationalisering av organisationsstrukturer.
Bredare ansvarsområden – Framförallt mellanchefer upplever att de fått bredare ansvarsområden, och större HR-ansvar, till exempel ansvar för att implementera förändringsprojekt. Samtidigt är befogenheter ofta oklara, och avståndet till beslutsfattandet stort. Dessa chefer riskerar att bli projektledare för förändringarna utan att uppleva sig kunna påverka besluten.
Individualisering – Kraven på relationen mellan chefen och varje enskild medarbetare har ökat. Exempel på detta är individuell lönesättning och utvecklingssamtal som betonar individens snarare än gruppens relation till organisationen. Detta kräver tid, men också förståelse för enskilda individers situation och behov. Därmed behöver chefer ha förmåga att förstå andra och sitt sociala sammanhang samt förmåga att skapa goda relationer, såväl med medarbetare som med kollegor och överordnade. Social kompetens är en viktig faktor för att kunna samspela med andra på ett konstruktivt sätt. Detta har jag tidigare varit inne på. Det finns inte tid till detta idag.
Oklara roller – De mångfacetterade, och ibland motstridiga, förväntningarna på cheferna innebär att de kastas mellan ett stort antal uppgifter och roller. Ibland behöver chefen vara strateg, coach, medmänniska eller arbetsgivarrepresentant. Ibland är det experten som behöver träda fram, för att kort därpå hantera enkla serviceuppgifter som fixare eller vaktmästare. Det som jag tidigare var inne på. ”Du får göra detta. Du har betalt för det.”

Nu till min vardag. Söker ett chefsjobb i en privat sektor där jag normalt inte huserar.

Min bakgrund är dock: 16 år i IT-branschen. Tog mig igenom millenieskiftet som webservertekniker och klädd i balklänning. Jobbat som supporttekniker, teamledare, Projektledare, Sektionschef för 10-15 direktrapporterande medarbetare, kundservcieutbildad, förändringsledare i komplexa förändringsprojekt i så väl organisationskultur som strukturer, processutbildad och 7,5 högskolepoäng. Vad tror ni svaret blev på annonsen. Nej tack. Du tillhör inte branschen. Jag tänker inte gå in på vart jag sökte. Jag kan därtill lägga till i mitt CV det jag tidigare skrivit då jag har ett civilt liv: Duktig på att rutinmässigt och vid flera tillfällen i veckan hålla 20 tonåringar eller 25 förskolebarn på samma ställe samtidigt och kan även få dem tysta, få dem att göra på samma sätt vid ett givet tillfälle och utan större katastrofer. Kommunicera en tanke verbalt som uppfattas och utförs. Lära dem samarbetstekniker och kommunikationstekniker för att få fram sitt budskap på ett öppet och trevligt vis. Är även en fena på att hålla många saker i luften samtidig och kunna situationsanpassa mitt ledarskap efter olika uppkomna situationer. Har betyget A i omplåstring och lindning av stukade fötter. Har ett mirakelspray som kallas kylspray. Kan även wordpress, Joomla och EPI-server samt har snabba fingrar i SMS-skrivande. Lägger budgetar och skriver verksamhetsplaneringar. Lämnar statistik och sammanställer diverse olika rapporter. Organiserar cuper, lagsammankomster och träningar. Har väldigt lätt för ett skratt och tycker att utmaningar är motiverande. Är det någon som behöver en ledare med ett galet engagemang?

Om inte det skulle duga så får ni anställa en robot. Tack för mig.

 

1 juli, 2014Permalink