Motivation och prestation

Vikten av att förstå sina spelare.

Varför agerar vissa spelare på ett visst sätt i en viss situation? Hur lär man sig förstå sina spelare och ge dem det dem behöver i olika situationer? Hur viktigt är det att känna sina spelare för att förstå vad de går igenom?

Jag säger – avgörande!

Vi kan ha spelare i lag eller individuell idrott som tappar motivationen, som agerar irrationellt i dina ögon eller som drivs av vissa moment och levererar på en väldigt hög nivå även under hög anspänning och stress. Och vissa som nästan får blackout i situationer med hög anspänning och stress. Det är komplexa ämnen. Men du som tränare tillsammans med dina spelare behöver jobba tillsammans i detta.

Jag har djupdykt i motivationsämnet i min utbildning och det finns inte ett entydigt svar på frågan om varför det blir som det blir. Men det jag vet är att det kan bero på många olika saker att man tappar motivationen. Jag har fastnat bl.a. för Deci och Ryans self-determination theory. Denna teori har hjälpt mig att se mönster med bla. motivation. Det är en av världens mest använda motivationsteorier. Enligt self determination theory finns det olika grader av motivation:

Yttre motivation – man gör något för att få en belöning eller kanske undvika bestraffning av någon.
Introjicerad motivation – man gör något för att uppnå belöning eller undvika bestraffning som man själv kan sätta press på sig själv inom. Som t.ex. skuldkänslor. Att om jag inte går till träningen så kommer andra bli drabbade.

Integrerad motivation – man gör något för att det är rätt enligt värderingar som man har eller sin ideala självbild.

Inre motivation –  man gör något för att man tycker att det är intressant, roligt och stimulerande.
Self-determination theory utgår från att det finns tre generella behov hos människor. Det är att känna sig kompetentautonom/självbestämmande och känna social samhörighet. Beroende på hur mycket detta är uppfyllt desto mer inre motivation känner man förenklat beskrivet.

Jag har lyssnat till flertalet vuxna som gett belöningar i form av pengar för gjorda mål. Eller skärmtid vid datorn om barnet går på träningen. Det är en yttre belöning man ger här och spelaren tränar eller levererar mål för att få belöning. Detta är den minst hållbara motivationen i längden för när belöningarna uteblir så dalar motivationen. Man vill sträva efter att spelaren känner inre motivation vilket betyder att man gör något för att man tycker det är intressant, roligt och stimulerande för en själv.

För att då hjälpa en spelare att skapa den inre motivationen så är ett sätt att jobba med det att jobba enligt Deci och Ryans self-determination theory.

Som ledare kan du påverka motivationen direkt hos dina spelare bara genom din egen attityd. Är du distraherad, sur eller inte på topp så märker spelarna det med en gång om du inte är väldigt duktig på att spela teater. Är du glad, positiv och inbjudande, ger valmöjligheter till dina spelare och ibland bryter av med roliga aktiviteter så kan du förändra spelarnas motivation.

Enkla saker för att jobba med de tre behoven autonomi/självbestämmande, kompetens och social samhörighet är att i det autonoma bjuda in till att spelarna får känna sig delaktiga. En känsla av valfrihet, frivillighet och självbestämmande. Att bete sig i linje med sina värderingar och intressen. Att uppmuntra till att testa och vara nyfikna. Att lyssna på alla och respektera alla. Att man uppmuntrar ansträngningen att åstadkomma något och inte bara resultatet.

För att en spelare skall känna sig kompetent så behöver man vara tydlig med vad som skall göras så att spelaren inte blir orolig för att han eller hon inte är på rätt väg. Att man som tränare och spelare sätter mål som är realistiska. Både gemensamma mål och individuella mål. Utan mål är det väldigt svårt att känna sig kompetent. Märker man som tränare att en övning eller taktik inte fungerar just nu så gå tillbaka till det de kan och utveckla det vidare tills ni når målet. En spelare behöver känna att han eller hon lyckas. Ge lämpliga utmaningar. Positiv och konstruktiv feedback är viktigt här.

När det gäller den sociala tillhörigheten så behöver spelaren känna att han eller hon är en del av gruppen. Visa empati, värme och acceptera känslor. Att känna närhet och koppling till andra människor, att man bryr sig om andra och att andra bryr sig om mig. Att man både som tränare, spelare och förälder visar både empati och förståelse för varandra och att spelarna känner sig accepterade för de dem är. Att det inte är bara målen som räknas i en match utan att man kan fokusera på andra saker som hur det varit i laget. Har vi varit trevliga mot varandra i gruppen. Har vi berömt varandra på olika sätt. Har vi berömt våra ledare. När vi kommer upp i åldern så behöver även tränarna få höra att de gör bra saker. Varför inte berätta för sin tränare att man tyckte om övningen. Eller att man kände sig glad under matchen eller träningen.

Man kan även tänka på följande då man vill påverka motivationen.

Att vi deltar i aktiviteter och idrott kan ha flera olika anledningar. Vi kan ha motiv som vi delar med andra men vi kan också ha personliga motiv. Motivation är föränderlig och ändras över tid. Det som du kände för ett år sedan kanske du inte känner idag.

Mitt råd till er är att kommunicera, lära känna och försöka utvärdera hur era spelare är kontinuerligt.

Människan är komplex och det är med den vetskapen vi bör leda varandra framåt.

När spelare motiverar varandra.

Kramas mycket <3

 

 

22 oktober, 2017Permalink