När Bra inte är Bra

Hur många gånger har man inte hört det på matcher och träningar och sannolikt använt det själv då och då – Bra eller Bra jobbat. Men vad betyder det egentligen?

För barn och unga som du tränar betyder det flera olika saker. Det blir även negativt och förvirrande för under t.ex. ett byte eller en aktion som idrottaren gör sker flera moment. Står då tränaren och säger ”Bra” eller ”Bra jobbat” – så blir det framförallt förvirrande för utövaren som kanske inte alls gjort hela aktionen bra. Återkoppling eller feedback är viktigt för att utövarna ska lära sig saker på träningarna och matcherna. ”Bra” visar sig vara ett ord med många innebörder. Bra kan då till och med vara dåligt.

Det som tränare säger flest gånger när vi tror att vi ger positiv feedback är just ordet: Bra! Det kan ha olika betydelser – Det kan användas för att hålla farten uppe. När utövarna skall byta övning. När de står i kö. Och som summering. Och ibland även när tränaren talat om vad som skall göras och säger sedan bra för att övningen skall sättas igång. Även när idrottaren gjort saker sämre säger tränare ordet, Bra. Detta innebär att utövarna får feedback som uttrycks i ordet Bra, även på prestationer som inte håller.

De som tränar eller spelar match vill ha någon form av återkoppling på det han eller hon gör. Hur vi som tränare uttrycker oss är då väldigt viktigt både med vår röst och med vårt kroppspråk.

Ett tips då: ge positiv feedback på beteendenivå. Berätta vad utövaren gjorde bra inte vad utövaren är – detta för att sannolikheten då ökar att de gör det igen. För de vill ha beröm på det som de lyckades med. Gå också från att instruera till att guida. Genom att ställa frågor till dem om hur de skulle vilja lösa uppgifter som kommer till dem när du ser att de behöver guidning eller stöd. De kommer då känna sig mer kompetenta och få uttrycka sin åsikt och det sker ett lärande. Det ökar även deras motivation och energi.

<3 

20 november, 2018Permalink