1. Öppna ett må-bra-konto

Den 14 februari, 2013 startade jag genom att ge var och en av killarna i laget en personlig lapp. Lapparnas innehåll var helt olika i första delen. Det innehöll positiva kommentarer riktade mot deras individuella styrkor som människor. Det innehöll inte nödvändigtvis innebandytermer utan gick ut på att de är viktiga för att de är dem de är och jag beskrev på vilket sätt. Ett exempel på vad jag menar. Att läsa att: ”Du är snäll” ger ingen betydelse om man inte får reda på hur så jag kunde te.x. skriva ”Du är snäll för att du tar hand om dina lagkamrater och har alltid ett vänligt ord över till alla”. Inga lappar innehöll resultatbaserade påståenden utan endast individuella prestationer. Detta för att berömma deras ansträngning endast utifrån deras egen förmåga.

Slutet på lappen var däremot samma för alla. Det stod:

Du är lika viktig som alla andra i ditt lag. Ni är tillsammans ett fantastiskt lag.

Detta var en avgörande start för arbetet framåt då jag här började bygga deras självkänsla och lyfte dem. För att jag skulle få dem att öppna sig i grupp samt individuellt så var detta avstampet.

Reaktionerna på denna lapp var väldigt blandad. De fick en stund för sig själva när de läste sina lappar. Alla föräldrar var förberedda sedan innan och det visade sig att flera av killarna med tårar i ögonen av stolthet läst upp sina lappar hemma. Några gick undan och kom tillbaka efter en stund och var lyckliga. Några tog längre på sig att ta till sig det som stod. Alla tackade.

Vi påbörjade här ett jätteviktigt sparande ett sk. må-bra-konto!

Vi behöver alla hjälpas åt att fylla på våra lagkamraters och tränares må-bra-konto.

Ett fullt må-bra-konto ger barnen ett bättre självförtroende, vilket i sin tur hjälper dem att prestera bättre i sin idrott, i livet och gör dem tryggare i sig själv och på så vis lugnare – något som direkt kan hjälpa deras koncentration och prestation i skolan, på träningar mm.

–       Med dålig självkänsla, låg energinivå samt osäkerhet så kommer detta att påverka prestationen i allt de gör.

–       Att ha ett tomt må-bra-konto påverkar även beteende och inlärning.

–       Jag började att fylla på med prestationsbränsle och vara väldigt specifik.

Den verktygslåda jag använde var:

–      Att introducera må-bra-kontot hos killarna. De fick själva komma med förslag på hur man kan göra för att fylla på sin lagkamrats konto på vår första sammankomst.

–       Den ”magiska kvoten 5/1” 1 önskan om förbättring och 5 rosor att de varit duktiga och ansträngt sig genom sin prestation på en träningsvecka.

Forskning visar på att en människa ältar sina påtalade misstag så länge man inte fyller på pluskontot så jag skulle hjälpa dem att sluta älta. Hos vissa är detta starkare än hos andra. Ofta har det att göra med jämförelsen med andra.

De gav direkt respons på detta och började se sig omkring på de andra i laget. Snart var det dags för första sammankomsten.