2.1 Positiva namnet

Energin var på topp efter att jag introducerat en ”ny typ av vinnare” och de skulle mjukstarta genom att beskriva sig själva genom att göra positiva namnet.

De fick papper och pennor. Skulle skriva sitt namn uppifrån och ner och skriva ett positivt adjektiv på varje bokstav i sitt namn.

Exempel:

Klok

Ambitiös

Lycklig

Lugn

Envis

De gjorde detta med energi.

Jag har i efterhand skrivit ut detta på datorn till dem och laminerat varje lapp till dem så de kan ha det i sin innebandyväska.