4. Vi leker samtidigt som vi är allvarliga

På tredje sammankomsten så fick de sina personliga lappar som de skrivit till varandra förra gången. De fick dem laminerade och de sjönk in i sig själva och läste. De läste under tystnad. Några hade tårar i ögonen. Jag pratade med dem om hur de kände. Ordet var fritt. De kände sig: omtyckta, älskade, glada, lugna. Jag insåg här att jag lyckats med mitt mål. De hade börjat öppna ögonen och börjat titta sig omkring.

Jag började prata med dem om spelregler för laget. De visste vad spelregler va för alla hade på ett eller annat sätt haft det i skolan el på fritids. De fick jobba i mindre grupper och kom fram till för dom viktiga spelregler. Vi bestämde att alla skulle vara överens om varje regel för att sätta upp den. Vi vände och vred på det grupperna tagit fram och listan blev till slut en lista på 10 punkter. Vi var väldigt noga med att alla förstod regeln. Alla gick sedan fram och skrev sitt namn på listan. Det var som att laget tagit i hand på det. Återigen så jobbar vi mycket med detta. Killarna är själva väldigt måna om att alla följer reglerna och om någon faller ur ramen så säger de till varandra.

För att lätta upp detta och inte göra det mer allvarligt denna gång så tog jag fram tre jättestora legolådor. Delade in dem i tre grupper där de inte kände sig helt bekväma kanske och så fick de instruktionen:

Ni skall bygga EN farkost (av något slag) TILLSAMMANS. Ni får låna bitar av varandra hur som helst och leveransen skall bestå i EN gemensam farkost om ca 1 1/2 timme.

Det jag ville se var hur de jobbade tillsammans. Deras leveranser var väldigt olika. De fick lära sig kompromissa. Det handlade om både färger och vad de skulle göra tillsammans.

Jag blev stolt över dom. Jag såg även vart det inte gick så bra. Detta gjorde inget. De uppmärksamma varandra på instruktionen och de pratade öppet om sina svårigheter att komma överens.

Denna gång inrättade vi även ett nytt vandringspris. Vi har numera en Sten-Sax-Påse turnering då och då. Detta med ett tillhörnade vandringspris. Och vi har en titelförsvarare som kommer att jobba för att behålla detta fina pris nästa gång vi turnerar. Tur tur tur och väldigt roligt 🙂