Metoder

Jag har testat olika ledarskapsmetoder och strukturer för att komma dit jag vill med grupper och situationer. Här kommer jag beskriva hur.

Kommentera