5.1 Värderingsfrågor, Idrottens Himmel & Helvete

Det har varit väldigt mycket diskussion och debatt kring Idrottens Himmel och Helvete inom idrottsrörelsen. Jag tänkte att jag skulle spinna vidare på det och valde att starta upp en Lärgrupp via SISU där innebandylaget fick resonera kring några saker.

Toppning.
Hur viktigt är det att vinna?
Mobbning och utanförskap.
Andra typer av värderingsfrågor.

Först visade jag en filmsnutt ut Idrottens Himmel och Helvetes diskussionsmaterial. Jag har varit noga med att titta på detta material ett antal gånger innan för att se om de kan relatera till det då mycket är riktat till ledare.

Första filmen
Mod att satsa på alla?
När filosofierna går isär.

Ni behöver här se filmen för att gå vidare till fortsatt resonemang. http://www.ur.se/Produkter/179527-Idrottens-himmel-och-helvete/Talang-och-urval

Under tiden de såg denna film så kunde jag gå omkring och titta lite på reaktionerna på killarna när de ser filmen. Bilden är varierad. Några av killarna ”grimaserar” och börjar skruva på sig. Alla är mycket koncentrerade på vad de ser.

Frågeställningar jag ger till killarna efteråt:
Vad är viktigast.
Att vinna eller ha roligt?
Några kommentarer som kom upp utan att de egentligen enades vilket inte var syftet heller:

– Vi vill ha roligt medans vi vinner!
– Vinna är viktigt.
– Alla skall få spela.
– Vår vilja är viktigast.
– Vi lär oss av våra misstag och även om vi inte vinner så hr vi vunnit kunskap!

Jag fortsätter då jag tycker att det två sista kommentarerna är jättespännande.

Hur hanterar vi misstag då?
Vad är viktigast för vårt lag.
– Vi anstränger oss och lär oss hela tiden även om det inte alltid är vinst.
Jag fortsätter: Kommer ni ihåg ALM-trädet? Fokusera på det bra och släng det dåliga.

Ansträngning

  • Jag vill att ni alltid försöker så gott ni kan. Du duger alltid!
  • Vi gör alltid vårt bästa, vi anstränger oss och kämpar för att göra ditt/vårt bästa.

Lärande

  • Det finns ingen annan att tävla mot än sig själv. Fokuserar ni på er prestation så kommer ni att lära er och förbättra er. När vi gör detta tillsammans kommer vi att bli vinnare.
  • Vi har alltid målet att lära oss och att förbättra oss varje träning/match varje vecka, oavsett vid medgång el motgång.

 Misstag

  • Jag vill lära er att inte vara rädd för att göra misstag. Misstagen kan vi använda för att lära oss nya saker.
  • Jag vill att ni skall längta efter utmaningar.
  • Låt inte rädslan för att göra misstag hindra er, våga misslyckas för att lyckas, det är ok att göra misstag och vi lär oss av dem.

De satt och funderade under tystnad ett tag sedan visade jag detta klipp: http://www.youtube.com/watch?v=JA7G7AV-LT8 och så fick de läsa denna text som är översatt från klippet:

“Jag har missat mer än 9000 skott i min karriär. Jag har förlorat nästan 300 matcher. 26 gånger, har jag fått förtroendet att ta det vinnande skottet i matchen och missat. Jag har misslyckats om och om och om igen i mitt liv. Och det är därför jag har lyckats.” ― Michael Jordan

Att se deras ansiktsuttryck efter detta lilla klipp är ganska kul. De visar glädje och vill komma igång och prata.

Innan jag visar andra diskussionsfilmen så visar jag filmen om Zlatan:

Jag frågar hur många som läst hans bok eller vet något om Zlatan som de vill berätta. Zlatan är en person som berör och de har mycket funderingar kring just honom och deras resonemang går ut på att han inte haft det så lätt. Jag börjar grunda för den andra filmen från Idrottens Himmel & Helvete. Den andra filmen som jag tänker visa handlar om mobbning och utanförskap. Jag vet att det kan komma att bli mycket funderingar kring denna film. Jag vill försöka att även gå in på sociala medier efter denna film för att jag sett så mycket fruktansvärda inlägg till vissa barn där. Mer om det sedan.

Andra filmen
Utanförskap

Ni behöver här se filmen för att gå vidare till fortsatt resonemang. http://www.ur.se/Produkter/179527-Idrottens-himmel-och-helvete/Utanforskap

Det är väldigt tyst efter denna film.
Mina frågor är:
– Hur kan vi göra så att ingen blir utsatt som Martin blev?
– Vad kan vi göra för att alla skall känna att de får vara med?

Svaren var varierande:
– Va trevliga mot varandra och bjuda in i konversationer.
– Vi skall vara schyssta mot varandra och alla andra i vår omgivning.
– Bjuda in om någon står utanför.
– Hälsa på alla när man kommer på match och träning.
– Våga säga ifrån om jag ser någon som är utanför.
I denna diskussion var det mer dialog och samtal än vad jag återberättar här. De satt i smågrupper om fyra och pratade. Det var ett ämne som verkligen engagerade.
Det kom upp saker som händer främst i skolan. Jag frågade om olika sociala medier som t.ex Instagram.
Vad känner du om du inte får några likes på dina bilder? Hur tänker du då? Och de svarade faktiskt.
De var öppna och ärliga och visade vad de känner och tycker. Jag frågade om Ask.fm som är ett sk. socialt media där man anonymt kan ställa frågor el säga påståenden om personer. Detta är det absolut värsta media som jag känner till idag. Jag vet nämligen att flera i killarnas bekantskapskrets varit väldigt utsatta på detta media och det har varit vidriga påståenden till 12 åriga tjejer.
De betygsätter varandra. De hånar varandra och de slår ner på varandra på ett omänskligt sätt. Men de säger även snälla saker till varandra men jag har väldigt starka ifrågasättanden kring detta. Detta kan ske helt anonymt om man vill och vill man såra någon så är det ett effektivt sätt att agera på om motparten har ett Ask.fm-konto. Killarna kände flera som blivit utsatta. Jag frågade om deras föräldrar visste om detta media. Inte många räckte upp handen här. De fick fortsätta att prata sinsemellan ett tag.
Vi fortsatte lagsammankomsten med att prata kring olika påståenden. Jag ville prata vidare om hur de ser på misstag kopplat till ALM-träd och jaget i laget.

De fick ta ställning till följande påståenden:

  1. Vi skyller gärna på något annan eller någon annan när det går dåligt!
  2. Alla försöker vara positiva och entusiastiska även i motgång!
  3. Vi ger upp när det går dåligt!

Svarsalternativen var:

Stämmer helt / Stämmer till stor del / Stämmer till viss del / Stämmer inte alls
Här kom diskussionen igång. De är till största delen ense men de har några avstickare. Detta är så roligt att lyssna till. De argumenterar, de skrattar, de kommer varandra närmre. Börjar avrunda genom att göra en kommunikationsövning. Klicka er vidare till: 5.2 Kommunikation