Förändringens fyra rum

Det finns olika sätt att förklara ledarens och gruppens roll i en förändringsprocess. Det finns flera och jag kommer även in på dem senare. Men här är en av de vanliga förklaringarna som man kan jobba med tillsammans i gruppen. Ledaren kommer här ha en central roll. För någonstans ifrån måste förändringen ledas och den uppkom även någonstans.

För hur det än är så är det inte så sannolikt att hela den grupp du leder behöver samma stöd eller information vid samma tillfälle. Detta beror på vart de befinner sig i förändringen.

Här skall jag försöka förklara de olika tillstånden som vi genomgår under en förändring. Vi kallar dem ”rum”. Det kan handla om stora el små förändringar och vi kan springa igenom dessa rum olika snabbt beroende på förändringens storlek el betydelse för dig som enskild individ. Jag har använt denna vid ett flertal tillfällen för att ta tempen på min grupp i ett nuläge och därefter får vi mer förståelse för varandra och jag som ledare kan situationsanpassa ledarskapet. Se bilden nedan och följ med i resonemanget. Öppningarna mellan rummen är portar.

FyraNy

Vi börjar i Nöjdhetens rum. Här har vi en känsla av nöjdhet. Vi är tillfreds med den nuvarande situationen och vi känner oss avspända. De som befinner sig i detta rum har ett behov av att vara ifred och få njuta av känslan av att det man gör och presterar är bra. Man är ofta produktiv här och verksamheten är ganska förutsägbar i detta rum. Ledarens roll här är att låta det som fungera vara och lägga energin på att delegera. Då det är relativt enkelt att bara beskriva förväntningar och arbetssätt när de du leder befinner sig i Nöjdhetens rum.

Nu händer det något. Det kommer ett förändringsförslag. Det kan vara en organisationsförändring, en större förändring i arbetssätt, från skrivmaskin till dator. Du kliver nu igenom Liknöjdhetens port och hamnar i Censurrummet. När vi står i porten och förutsättningarna helt plötsligt förändras så går nöjdheten över i censur eller försvar mot att ta in det nya. Man försöker upprätthålla det som varit och vill inte gå vidare utan man blir återhållsam och spänd. När man står i detta rum och stampar behöver man som människa få feedback på hur man agerar och beter sig. Man behöver även få fakta för att se vad förändringen innehåller och även bli sedd för de känslor man har och känner inför det nya. Det är mycket varför och hur i detta rum? Är man tveksam till att förändringen kommer att bli bra så behöver man få dessa farhågor besvarade. Jag som ledare behöver när jag har medmänniskor i detta rum kunna besvara frågor. Varför finns det ett behov av denna förändring? Ta fram mycket fakta. Ge feedback el beskriv konsekvenser om man fortsätter som idag. Lyckas ledaren här kommer vi stå i Uppbrottets port mellan Censurrummet och rummet som heter Förvirring. Lyckas jag inte här kan jag tappa de som står här. De vill inte vara med och de kommer att söka sig någon annanstans eller mot en annan uppgift.

Tar vi oss in i Förvirringens rum så kommer osäkerheten kring mig själv och min omgivning. Mycket frågor om hur de andra tar förändringen. Vi har nu mer klivit ur vårt ego och försöker sätta oss in i ett sammanhang och försöker ta reda på vart alla andra är. Det blir ofta mycket korridorssnack när man befinner sig i Förvirringens rum. Vi jobbar stenhårt på att förstå varandra. Det kan uppkomma en trötthet och tvivel och man försöker dela sin upplevelse med andra. Man undrar vart andra får information ifrån. Man har stort behov av att bli uppmuntrad i detta rum. Om vi kan börja tro på att förändringen kommer att leda till något bättre så kan vi kanske ta oss vidare men nu måste ledaren kliva in och se till att uthärda denna förvirring bland sin personal el de han eller hon försöker leda. Man måste som ledare själv påminna sig om att detta är en del av förändringsprocessen. Jag som ledare försöker här vara väldigt tydlig fortsatt om varför förändringen äger rum och behöver försöka stävja ryktesspridning. Hjälpa de som inte vill gå vidare. Kommer jag som ledare med min grupp till Modets port mellan Förvirringens rum och Inspirationens rum så känns allt möjligt för gruppen.

I Inspirationens rum känner man sig kreativ och stark. Det blir som en nystart och man börjar anpassa sig till förändringen. Här kan man få mycket idéer och uppslag. Här kan man få hjälp genom att skapa struktur och ordning för att ta sig vidare. Jag som ledare behöver nu utnyttja potentialen hos gruppen och individerna och fortsätta att påminna om målet och sedan sätta upp ramarna för arbetet. Här ger jag feedback på de goda exemplen. Vi kommer här för att ta oss in i Nöjdhetens rum igen där allt flyter på vara tvungna att passera Kompromissernas port. Alla kommer inte att få som de vill men kommer att behöva följa med.

Har ledaren gjort sin läxa nu kan det vara så att alla till slut tagit sig runt ett varv.

Det som är kruxet i detta är att när du leder en grupp så är sannolikt inte alla i gruppen i samma rum. För att ta reda på vart de är så beskriver jag rummen och så får de ställa sig i symboliskt i de olika hörnen eller i portarna av ett helt vanligt rum. Ett mötesrum vilket som helst. Har du då personer i alla fyra hörn av rummet har du en utmaning. Ta hjälp av varandra för att komma vidare. Ibland har jag ställt frågan till de som står i Inspiration. ”Vad är det ni vet, som inte Förvirring vet? Hur kan vi hjälpa varandra framåt?”

I en förändringsprocess är kontinuitet från ledningen av förändringen oerhört viktigt. Ha öppna mötestider för de som behöver för att komma och ställa frågor. Visa att du finns tillhands. Har de frågor är de viktiga för dom. Har de inga frågor alls så kan man t o m börja undra över detta. Speciellt om det är en stor förändring.

De flesta människor vill veta vad förändringen för dom? Vart kommer jag att vara när detta är slut? Kommer det kräva mer eller mindre av mig? Vi som leder behöver uppnå förståelse.

Det enda vi kan vara överens om är att vi kommer behöva förändra något under vår livstid. Förändringarna påverkar oss bara olika mycket.