Demings cykler – ständig förbättring av kvalité

För att veta om vi kommer framåt eller står kvar och trampar brukar jag använda mig av en modell för kvalitetsförbättring som kallas Demings cykler. Först lite info om W. Edward Deming som var en amerikansk statistiker som även ”uppfann” TQM (Total Quality Management) tillsammans med en annan amerikan J.M Juran. Deming åkte till Japan och undervisade i metoder för kvalitetsförbättring och däribland PDCA/PDSA cykler.

Modellen jag pratar om består av en logisk frekvens av fyra upprepande steg för att titta på ständiga förbättringar samt att lära vad man gjort. Plan, Do, Check/Study, Act.

Det finns några fördelar med denna cykel:
– Dagliga rutiner och ledning, för individen och/eller laget
– Process och problemlösning
– Projektledning
– Ständig utveckling
– Utveckling av säljare
– Utveckling av mänskliga resurser
– Nyproduktion och produktutveckling
– Försök till processinförande

Här kommer delarna:
Plan – planera framåt för att genomföra en förändring. Analysera och försök att förutsäga resultaten. Vad händer just nu? Vilka problem har vi? Vilka fakta har vi? Vad stödjer dessa fakta? Vad kan vi göra för att förbättra? Vem behöver göra detta?
Do – Utför planen, gör det i mindre steg och med kontrollerade omständigheter. Mät resultatet med olika mätpunkter.
Check/Study – Studera, checka av resultaten. Vad hände? Vad det vad vi hade förväntat oss? Vad kunde vi har gjort annorlunda?
Act – Agera för att standardisera eller förbättra processen. Mät det nya sättet att göra uppgiften eller aktiviteten? Se till att den förändringen går igenom.

PDCAny

Använder denna ofta i arbetet för att analysera processer och agerande. Vad kan vi göra bättre? Vad behöver vi skruva på? Och samtidigt hålla i huvudet att människor och förändringar inte alltid går hand i hand. Vilket ni kan läsa om här -> Förändring av organisationer