8.1 Påverkanscirklarna

Något jag märkt när jag jobbar med ungdomar är att de är så olika i sitt sätt att se på saker. De är också fantastiska på att hjälpa varandra framåt om de kör fast. Så jag tänkte att de skulle få hjälpa varandra lite. Jag vet inte om detta finns i alla lag men det kan finnas ett litet gäng eller några individer som har lite häftigare temperament än andra och kanske tycker domaren dömer fel och kan liksom inte sluta att tjata om det när de sitter på bänken el att de helt enkelt inte kan släppa en situation de varit med om på planen. Jag introducerade en enkel modell för dom som handlar om vad de kan påverka och inte påverka. Jag har använt denna tidigare i arbetsgrupper och den brukar vara ganska bra så att energin läggs på rätt saker.

Vi utgick nu helt från innebandyn. De skulle fundera över träningar, kompisar, matcher och andra saker kring innebandyn som de kan påverka och även sånt som de inte kan påverka. De fick sitta i grupper och göra detta med post-it och pennor. Jag ritade en cirkel på whiteboard och skrev PÅVERKA och utanför skrev jag INTE PÅVERKA.

När de pratat igenom detta så fick de helt enkelt gå fram grupp för grupp och berätta för varandra om vad de tycker att de kan påverka och vad de inte kan påverka och så sätta dessa lappar i respektive ring. Det är nu det blir fascinerande. Jag har inte sagt något innan om vad som skulle kunna dyka upp som exempel utan här är några exempel från killarna:

Vad vi kan PÅVERKA:
Vår egen prestation.
Hur träningen blir.
Stämningen på träningen.
Vårt eget ansvar för oss själva. Enskilda spelares egna beslut.
Det egna temperamentet.

Vad vi INTE kan PÅVERKA:
Domaren.
Domslut.
Andra spelare.
Skador och publik.

Ni har inte fått se alla punkter men visst är det fantastiskt att 13-åriga killar plockar fram en lista som skulle kunna komma från vuxna. Att de tänker i dessa banor och att de under varje punkt kan förklara exempel för varandra så att alla får möjligheten att förstå.

När jag ställde frågan efter ett tags resonerande så var svaret enkelt.
– Killar. Vad skall vi göra åt sådant som vi inte kan påverka?
Svaret var entydigt.
– Vi skall inte lägga energi på detta!

För att göra en symbol av det så ritade jag en papperskorg runt dessa punkter/lappar för att visa att dessa slänger vi.

Det som kändes som bland det viktigaste med denna aktivitet var att de fick prata med varandra om hur de agerar i vissa situationer. Några förklarade att de blir arga över vissa saker för att det betyder så mycket för dom. Några gav då exempel på hur de brukar hantera en sådan situation och hjälpte så sin kompis framåt.