CV

KORTFATTAD BESKRIVNING

Mitt arbetsliv: Snart 20 år i IT-branschen. Tog mig igenom millennieskiftet som webservertekniker. Jobbat inom IT-avdelningar som supporttekniker, teamledare, projektledare, uppdragsledare, sektionschef för 10-15 direktrapporterande medarbetare, kundserviceutbildad, förändringsledare med 7,5 högskolepoäng i så väl organisationskultur som organisationsstrukturer, processutbildad och certifierad i ITILs senaste version och jobbat med införanden av tjänstekatalog. Kunnig i systemförvaltningsmodellen pm3. Som chef har jag även jobbat med verksamhetsplanering, budget och medarbetar -och grupputveckling.

Mitt privata liv: Jobbar med idrottare i olika idrotter. Lär dem samarbetstekniker och kommunikationstekniker för att de skall få fram sitt budskap och rusta dem för framtiden. Är en fena på att hålla många saker i luften samtidigt och kunna situationsanpassa mitt ledarskap efter olika uppkomna situationer i såväl matchsituation som på träning. Studerat utvecklingspsykologi och just nu studerar jag socialpsykologi på min fritid.

Har lätt för ett skratt och tycker att utmaningar är motiverande. Jag är en ledare med stort engagemang i det jag gör och med mycket omtänksamhet. Jag är en glad person som gillar det personliga mötet och dialog.

ARBETSLIVET I 20 ÅR

– Drivit flera förändringar som processinförande, nya arbetssätt, rutiner och kulturfrågor inom organisation.

– Är van vid avtalshantering och upphandlingar då jag varit ägare till flertalet stor komplexa avtal inom IT.

– Varit både resursplanerare och operativt ansvarig i den dagliga verksamheten som teamledare och projektledare.  Detta för ca 15 st 1-3 linjens IT-support/Servicedesk och IT-Drift.

– Sektionschef för 10-15 direktrapporterande medarbetare med personal –och budgetansvar. Van vid verksamhetsplanering och budgetarbete.

– Ansvarig för processinförande inom ITIL och pm3. Skrivit flera större beslutsunderlag, projektplaner och uppdragsbeskrivningar under min karriär. Har lett både större och mindre projekt och uppdrag.

– Har gjort utredningar och riskanalyser och kravställt på såväl icke funktionella krav som funktionella.

– Skrivit flertalet upphandlingsunderlag då främst inom komplexa IT-leveranser men även mindre tjänsteavrop.

– Processägare för IT-enhetens ITIL-processer samt processansvarig inom Incident Management och funktionen Servicedesk.

– Jobbar dagligen med vidareutveckling av rutiner och processer

– Projektledare för små och stora projekt.

– Tekniker från början och intresserad av samarbetsverktyg och beslutssystem.

ARBETSLIVSERFARENHET
Riksantikvarieämbetet
tf. IT-chef, Tjänsteansvarig IT, Projektledare, Incident Manager och processansvarig.
2011 feb –

Svenska Spel AB
Sektionschef Stödsystem Drift
2010 april – 2011 feb

Svenska Spel AB
Systemtekniker/Teamledare för Stödsystem
2008 juni – 2010 april

Faktab Finans/PayEx Finans AB
Systemadministration/IT-Support/Systemförvaltare
2002 sept – 2008 jun

Ericsson Radio Systems AB/Flextronics International Sweden AB
Webmaster/IT-Support
1999 jan-2002 feb

HÖGSKOLA

Högskolan i Halmstad
Idrottspsykologi 7,5 hp, 2017
Idrottspsykologi
Beskrivning:
Orientering om idrottspsykologin som vetenskap samt kunskaper om hur psykologiska faktorer och processer påverkar individen i idrottsutövandet. Kursen inriktar sig främst mot prestations- och tävlingsidrott och behandlar bl.a. nervositet och stresshantering, koncentration, motivation, självförtroende och målsättningsarbete.

Högskolan i Halmstad
Socialpsykologi med inriktning idrott 7,5 hp, 2016 
Socialpsykologi
Beskrivning:
• Kunna redogöra huvudbegreppen inom socialpsykologi relaterat till idrott samt förstå delar av idrottspsykologin som en vetenskap.
• Kunna förstå socialpsykologiska fenomen och processer vid tävlingsidrott och/eller organiserad idrott.
• Kunna tillämpa socialpsykologisk kunskap i idrottslig miljö.
• Kunna analysera och värdera socialpsykologiska i idrottsliga miljöer teorier samt kritisk granska dessa.

Mälardalens högskola
Utvecklingspsykologi 7,5 hp, 2014
Utvecklingspsykologi
Beskrivning:
• Kunna jämföra och redogöra för olika utvecklingspsykologiska perspektiv på barn och ungdomars utveckling.
• Kunna redogöra för och problematisera kring det ömsesidiga samspelet mellan individ och miljö och dess betydelse för barns och ungdomars utveckling.
• Kunna redogöra för och problematisera kring barns och ungdomars kognitiva utveckling.
• Kunna redogöra för och problematisera kring barns och ungdomars sociala och emotionella utveckling.

Högskolan i Skövde
Förändringsledning 7,5 hp, 2012
Förändrings – och organisationsledning.
Beskrivning:
•Kunna beskriva komplexiteten i en förändringsprocess.
•Kunna uppvisa förståelse för de förändringstrategier som är relevanta i ett förändringsarbete.
•Kunna beskriva hur förändringsarbete i organisationer fungerar.
•Kunna använda lämpliga verktyg och metoder för förändringsarbete.

UTBILDNING/KURSER
Ledarskaps – och chefsutbildningar:
SIBF (Svenska Innebandyförbundet)

#IBkvinnorleder
Beskrivning: Kvinnornätverk inom svensk innebande med ledarskapsutbildning.

SISU

Kursledare Svensk Innebandy, 2018
Beskrivning:
•Certifiering för att leda utbildningar inom Svensk Innebandy.

SISU

Människan Blå 9-12 år, 2017
Beskrivning:
•För att leda sig själv och utveckla ungdomar mellan 9-12 år som människor.

SISU

Människan Röd 12-16 år, 2015
Beskrivning:
•För att leda sig själv och utveckla ungdomar mellan 12-16 år som människor.

Innebandyspelaren Röd 12-16 år, 2014
Beskrivning:
•För att leda och utveckla ungdomar mellan 12-16 år inom innebandyn.

SISU
Dolda utmaningar, 2014
Beskrivning:
•Utbildning/föreläsning för att möta och leda personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, ADD, Aspegers syndrom, Tourettes och Autism.

SISU
Grundutbildning innebandyledare, 2012
Beskrivning:
•För att erhålla ledarlicens inom Svensk Innebandy. Behörighet att coacha ungdomslag i match.

Loop
The Human Element, 2010
Beskrivning:
•Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar.
•Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen.

Nordpuls
UGL- Utveckling Grupp Ledare (version 2008), 2010
Beskrivning:
•Individens roll i gruppen.
•Gruppens mognad och utveckling.
•Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas.
•Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering.
•Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov.

Perlan
Förändringsledning
Chefs –och ledarskapsutbildning, 2010
Beskrivning:
•Grundläggande förståelse för hur förändringsprocesser tar sig uttryck.
•Förståelse för hur processen drivs framåt.

Högskolan på Gotland
Retorik- Konsten att tala, 2009
Beskrivning:
•Kännedom om grundläggande retoriska metoder och hur dessa kan tillämpas i presentationer och samtal.
•Med stöd av grundläggande retoriska metoder kunna argumentera för en idé eller en ståndpunkt.

Gotlandsakademin
Projektledarutbildning , 2008-2009
Beskrivning:
•Få god kunskap om ett projekts olika faser.
•Kunna planera och styra ett projekt.
•Jobba med ett riktigt projekt.

Styrningsinriktade utbildningar:
AddSkills
ITSM specialist – Incident & Problem Management, 2017
• ITIL-utbildning i Incident och Problem Management.

Profecto
Tjänstekataloger i praktiken, 2013
•Kunna synliggöra tjänster och skapa en tydligare leverans.
•Förbättra servicen till medborgare och kunder genom att utveckla information, kommunikation och tillgängligheten.

Olingo
ITIL Foundation v.3 (2011), 2012, certifierad.
Beskrivning:
•Certifiering i ITIL Foundation v3

Dataföreningen
PENG-modellen, 2011
Beskrivning:
•Syftesformulering och insikt i PENG-modellens praktiska hantering och funktion
•Objektbeskrivning, objektsavgränsning
•Identifikation och strukturering av nyttoeffekter och beräkningar av nettonytta

IT-relaterade kurser:
Inte tagit med några IT-kurser jag gått då jag tidigare varit systemtekniker och jobbar inte som det nu. Har uppgraderat mina kunskaper allteftersom nya operativsystem kommit både på server -och klientsidan.

Gymnasium:
Säveskolan
Samhällsvetenskapligaprogrammet, 1995-1998

SPRÅK
Svenska – modersmål
Engelska – talar, läser och skriver
Tyska – talar, läser och skriver på grundnivå

ÖVRIGA MERITER
Föreläser i Kost Träna Vila genom SISU.
Föreläser i Social media via Visby IBK.
Barn -och ungdomsansvarig i Visby IBK.
Vice ordförande i Visby IBK.
Ledamot i valberedningen i GI/SISU Gotland.

Årets barn- och ungdomsledare på Gotland 2014
Årets utbildare SISU-priset på Gotland 2014
Årets folkbildare 2016 utsedd av Gotlands bildningsförbund