10.3 Stå på led

En rolig och på-tå-övning för att lära känna varandra. De skall sortera sig utifrån det jag säger.

Detta upplägg hade vi:
Gruppen fick i uppdrag att placera sig på en linje i den följd de:

  • Fyller år månadsvis
  • Fyller år månadsvis och datum i månaden
  • Hur många syskon de har

Detta under total tystnad och då skulle de även bestämma från vilket håll de skall ställa sig.