10.4 Vända på presenning

Syftet med den här övningen var att träna på att samarbeta i grupp samt avdramatisera kroppskontakt och att alla ska vara aktiva och ha roligt!

Hade med mig en presenning och delade in dem i grupper.

Alla ställer sig på presenningen. Det ska vara trångt på den men alla ska få plats och allas kroppsdelar ska vara inne på presenningen. Uppgiften är att vända på presenningen utan att någon hamnar utanför. Om detta händer måste gruppen börja om. När alla står på mattan och den är vänd, har man klarat uppgiften.