10.5 Jag tycker om…

De delades in två och två. De fick var sig ett papper och en penna. De skulle rita av varandras porträtt med ”sin dåliga” hand och sedan intervjua varandra.

Jag tycker om…
Jag tycker om…
Jag tycker om…
Men jag tycker inte om…

Efter att de hade intervjuat varandra så fick de presentera varandra genom att ställa sig upp och visa upp porträttet över sin lagkamrat och säga:
Det här är: ”Kalle” han tycker om…han tycker även om…och han tycker om…men han tycker inte om…