10.7 Spelregler 2015/2016

Varje år sätter vi spelregler i laget. Alla får skriva under dessa regler och de som inte är med får vika sig för demokratin.

De blev indelade i grupper och fick sätta sig och diskutera:

  • Hur vill vi ha det i vår grupp?
  • Hur vill vi bemöta varandra?
  • Vilka grundregler behövs?

Fram kom alla regler från tidigare år med lite utökning av vissa och några helt nya.